مثه وقتی با خودت چت میکنی و حتی خیره میشی به "is typing"بالای صفحه...