این که فردا امتحان احتمال با استاد گراننننقدر دکتررر رجالی دارم و اینکه پسفردا امتحان میان ترم آزمدار دارم و 3تا تکلیف باس تحویل بدم هیچکدوم دلیلی ندارن که عزا بگیرم . به طور عجیبی این روزا حالم خوبه و خوشحالم .خوشحالم از اینکه وجودم برا حداقل یه نفر مفیده .خوشحالم چون دارم عشق میکنم بازندگیم چون دارم بازی میکنم . 19ساله که یه بازی را شروع کردم و 19ساله که هنوز کانل قواعد بازی را یاد نگرفتم یه جاهایی تاس بد اومده اما خوب بازی کردم و یه جاهایی تاس خوب اومده اما من گند زدم اما این روزا ...این روزا عجیبن این روزا دارم خوب بازی میکنم یا حداقل اینطوری بگم که دارم لذت میبرم از بازی ....

پ.ن1:پی نوشت 2درست است

پ.ن2:پی نوشت 1 غلط است 

پ.ن3:تاس و اینارا از احتمال الهام گرفتم

پ.ن4:الان خود شلدون راس بلند شه بیاد احتمال مهندسی با دکتر رجالی بگیره عمرا با بالای 12 پاس کنه.

پ.ن5:به قول شاعر که میگه :من ببر صبرم :)))