یه سلام هم بکنیم خدمت استادی که اعتراض بررسی نکرده نمره را نهایی میکنه.سلام دلبندم.سلام فندقی.سلام ای انکه فش میخری برای خود کیلو کیلو..... ینی بقیه محاسابات عددی  و معارفف میگیرن که معدلشون بیاد بالا بعد من با اقتدار گند میزنم تو هردوی اینا...خداوکیلی دیگه محاسباتو من گند نزدم خود استاده گند زد. ما که با فش بخشیدیمش ولی استاد جان برو فکر ترم اینده را بکن :||||

این ترم مشروط نشم نذری میدم :| با احترام خدمت ساحت مقدس همه اساتید ولی خب چرا انقد وحشی گری؟ چرا انقد خشونت؟ نه واقعا چرا؟ به کجا داریم میریم؟

26تموم میشه امتحانام از یه نظر خیلی دوره ولی از به نظر دیگه خیلی نزدیکه.چجوری میشه انقد نسبی به قضیه نگاه کردو  خودمم نمیدونم.

همین دیگه رو مرز مشروطی ام :||||