ادم نباید دور و برش پر باشه از ادمایی که با یه حرص بی پایان میخوان زندگی بقیه را هی کپی کنند و کپی کنند و کپی کنند بعد مثلا میپرسی که هی فلانی خب اخرش که چی میگه که لابد اونی که این راهو رفته میدونه تهش چیه .ببین پولداره ببین فلانه ببین بیساره ببین خوشحاله پس منم ایجوری میشم

:/ کپی کپی کپی...

ادم باید یه جاهایی اگه خودش میخواد بشینه کنار جاده که اون لحظه دلش خوشه با اون کنار جاده اما یه جاهایی سربالایی را میره بالا مثه بز! ادم اما باید همین اطرافیانو اینجوری بپذیره من حق تحمیل نظر خودمو ندارم من حق ندارم غر بزنم بشون اونا یه جایی بالاخره متوجه میشن که این حرص زدنا سر هیچیه..  که بابا جون حرص نزنید . بیخیال بابا اینا همش یه شوخیه بزرگه. درس نمیخونم برا نمره . اگه درس نمیخونم چون حالم با درس خوندن الان خوش نیست .اما اگه یه شبایی 2نصف شب بدون ساعت پا میشم و شروع میکنم مثلا ادبیات خوندن یا مثلا سیگنال خوندن اون موقع دلم باش خوشه اون موقع لذت میبرم از جستجوی حقیقت. گرچه امتحانی نباشه گرچه نمره ای نباشه.

اگه میخوام اصول الک حذف کنم .حالم خوبه باش. چون الان نمیخوام سر سری با یه 12پاس کنم .... الک مهمه . حالا 9ترکه میشم که بشم.بیخیال بابا تهش ادم باید لذت این سالی که میذاره پا این لیسانسو ببره دیگه.. بخدا که علم حقیقته و کشف حقیقت خیلیییییی خیلیییییی لذت بخشه