یه عمری از بچگی همه ✌اینجوری گرفتن تو عکسا منم عین میمونا #هی از اینا گرفتم تو عکسا .(البته بماند که یه جورای دیگم گرفتن منم بچه بودم خر بودم شتر بودم منم گرفتم بعد بزرگ شدم فهمیدم عجب شتری بودم😁😑بچه بودم خو😅) خلاصه #هی تو همه عکسا ✌اینجوری گرفتم و بعد تر ها فهمیدم این vاول victory بعد فهمیدم victoryیعنی پیروزی بعد سوال شده بود برام خو ما که فارسی حرف میزنیم باید پ را با دستامون بگیریم بعد طی دو روز و دو شب تلاش نافرجام نشد که با دستم پ درست کنم(البته تو همون برهه زمانی سوال برام شده بود که چرا استقلال نه و چرا پیروزی؟؟) و قیدشو زدم و  گفتم همین✌میگیرم . ولی حالا اگه ✌میگیرم اول دوتا کلمه است vendetta و victory.
پیام اخلاقی:به کودکان خود بیاموزیم که باغ وحش درونی خود را کنترل کنند
#✌