تابستون شروع شده و کلی برنامه دارم براش امیدوارم بتونم اجراشون کنم.:) قرار شد که تا اخر ماه رمضون کتاب بیشتر بخونم و روند فیلم دیدن و متوقف کنم داره خوب انجام میشه. دیشب حال خوبی بود . شب قدر اصن یه حس های عجیبی داره. از اینم که بگذریم . نمره ها دارن دون دون میان :| و خب بهتره از اینم بگذریم . همین دیگه برم سر اسک رچ که فردا باید برم سر کلاس و چیزی بلد نیسم :| یکمم استرس دارم تا ببینیم چی میشه :)