رونوشت به اقای میم :

بیاین سرکلاس زبان تخصصی رو اعصاب هم کلاس هامون نباشیم . اگه شما به 3زبان زنده دنیا مسلط هستین . افرین. باریکلا. 1000الله و اکبر. اصن اسفند بیارین دود کنم. اما بیاین با لهجه ی خیلی خوبمون هر جلسه وارد یه مکالمه فرسایشی با لستاد نشیم. بیاین کمتر رو اعصاب بقیه باشیم . برا سلامتی خودت میگم اقای میم یهو دیدی یه نفر از اون ردیف جلو که صندلی دوم میشینه برمیگرده از تو کیفش یه هفت تیر درمیاره و شما رابه تیر میبنده.