موتورهای قفس سنجابی اخه اسمه؟ نه من میخوام بدونم اخه این چه اسم گذاریه که کردین . خب میگفتین مثلا موتورهای نوع 1 نوع الفا ، بتا، گاما،... اخه قفس سنجابی هم شد اسم؟!! والا من تو عمرم سنجاب ندیدم اخه که بخوام قفس سنجاب ببینم . الان نشستم دارم تصور میکنم مگه قفس سنجاب چه ارتباطی به این نوع روتور میتونه داشته باشه بابا نکنید با جوون های مردم اینکارو.