این روزها دوباره اصفهان همون اصفهان همیشگی شده . کنار رودخونه قدم زدنااا مرغ های سفیدی که مردم بهشون پفک میدن و پیاده روی های طولانی با رفیق هامون. حال و هوای عجیبیه . امروز 10کیلومتر پیاده روی کردیم و اصن گذر زمان حس نشد. عجیبه . عجیب.  

عکس از من|پل خواجو| نمیدونم چرا فقط سوراخ سوراخ شده:||