این جوون های رای اولی که تازه سیبیل شان سبز شده است و حالا طرفدار یک کاندیدا شده اند و با شور و شوق انگار که تیم فوتبال محبوب شان در موقعیت پاس گل است و از هر روشی برای تبلیغ کاندیدای موردنظر استفاده می کنند ; را مسخره نکنید . اینها خودشان نمی دانند که چقدر تباه اند فقط یک فیلم ازشان بگیرید که با اب و تاب درباره کاندیدا سخنرانی میکنند و تحلیل های اقتصادی سیاسی میروند ;5سال دیگر نشانشان دهید خودشان میفهمند که چقدر تباه بوده اند. اما شمایی که سنی ازت گذشته و کاملا میفهمی ول کن عمو جان ول کن . جواااان است جوااااان. خام است. شما پیر دانا باش و صبوری پیشه کن:)