و چجوری میشه مسحور کمانچه کیهان کلهر نشد؟! 

(اسم عکاس را پیدا نکردم و از همین تریبون ،سرش سلامت و شاتر دوربینش همیشه به راه )به قول یکی از دوستان هم که میگفت: {عنوان} ( با تاکید روی فتحه )