تا الان 3بار مقصد سفر بعدی عوض شده! اخرشم میریم یه جا میگیم کاش رفته بودیم اون یکی جا.
چیه این آدم همش گیر میکنه بین دو راهی . 
+رَنده شدم از بس نشستم گزینه ها مختلف بررسی کردم و ضریب تاثیر هرکدوم از المان ها را بالا و پایین کردم.
++ دیروز استاد ت را دیدم. باهاش مدار2 داشتم. یهو پرت شدم تو کلاس 33 ردیف دوم . خیلی دور بود چقدر راه اومدم تا اینجا. چقدر نگاهش به مهندسی برام شگفت آور بود