شبای امتحان های مهارتی (امتحان هایی که مبتنی بر دانش و معلومات صرفا نیستند ) یه استرسی دارم تو این مایه ها که نکنه یکی از صورت مسئله های امتحان این شکلی باشه که:

بهینه ترین راه ممکن برای پیمودن مسیر ایسلند تا ماداگاسکار را برای یک مورچه پیدا کنید .

تو این نوع امتحان ها شما با اولین خط کدی که مینویسید و درواقع نحوه مواجه شدن با صورت مسئله و نحوه قدم های اولیه برداشتن ، به طور واضح و کیفیت HD میزان تسلط شما بر روی درس لو میرود...

 و این به شدت ترسناک است :/