سفر انقدر چالش داشت و انقدر جادویی و شگفت انگیز بود که توصیفش با کلمات بسیار بسیار سخته.

حسی که الان دارم نسبت به تموم گرفتاری های روزمره ، یه جور بی تفاوتی و در ارامش تصمیم گرفتنه.


+تنها موندن بهتر از بودن با یه ادم اشتباهه. ( هزاربار اگه اینو با خودم تکرار کنم کمه.)