دقت کردین که وقتی به یه کسی فحش می‌دیم و میگیم: فلان. در جواب برمیگرده و میگه: خودت فلان. ولی اگر که از یه کسی تعریف کنیم و بگیم: بیسار. در نمیاد بگه : خودتم بیسار.

_این رفتارهای عجیب اجتماعی_