هر موقع تنش عصبی دارم، میرم تو آشپزخونه و یه چیز شکستنی میگیرم دستم و رها میکنم تا به هزاران قسمت تقسیم بشه، تو گویی تمام ناراحتی و عصبانیت هام به هزاران تکه تقسیم شده و بعد وانمود میکنم که از دستم افتاده و حالا حدس بزنید کی امروز هم یه لیوان و هم یه بشقاب از دستش "اتفاقی" افتاده؟ :)))