یه نفر ساعت 10:7 صبح، مبلغ 240تومن ریخته به حسابم و تا الان که کسی مسئویت این عمل را  به عهده نگرفته! کاش کلا کسی نیاد بگه بابت چی بوده و من در این خوشحالی به کارم ادامه بدم :))