تمرین زیاد و سخت ممکنه همیشه نتیجه اش موفقیت نباشه ، اما هیچوقت نتیجه اش حسرت نیست :)

moneyball


پ.ن: 5!
و همچنان حسرت 1 احتمالا تا به گور :))

عنوان از اهنگی به همین نام از گروه دوست داشتنیsnow patrol