شده تا حالا احساس کنید که یه چیز خیلی مهم را گم کردین ولی ندونین اون چیز چیه؟؟ و فقط خلا نبود اون چیز باشه که مدام با شما باشه و هی با شما زمزمه کنه که یه چیزی نیست یه چزی کم شده یه چیزی گم شده و هر چی با خودتون فک کنید نفهمید اون چیه

الان دو خط بالا حال و روز دو روزه گذشته منه:)))