باید بنویسم. باید حتما حتما بنویسم. باید حتما یه لیست از مهمترین کارایی که کردم و مهم ترین گارایی که میخوام بکنم بنویسم. نه اینکه هیچ ایده ای نداشته باشم از اینکه میخوام چیکا کنم ولی خب تا حالا هم به صورت یه لیست ننوشتمشوم. امشب فهمیدم باید بنویسم. باید بنویسم که میخوام طلوع افتابو از بالای دماوند ببینم .باید بنویسم که میخوام غروب افتاب  ونیز را ببینم باید بنویسم که که میخوام مسیر اسالم به خلخال را با پلی لیست فرهاد پیاده برم باید بنویسم اینار ار باید بنویسم که یادم نره اخه این روزها خیلی چیزا را یادم میره اینا را که نباید بادم بره