اولین حلسه از کلاس اسک رچ. اسک رچ یه بازیه برنانه نویسیه که دانشگاه ام ای تی نوشته برای اموزش برنامه نویسی خیلی سطح پایین برای بچه های رنج سنی ابتدایی. دیروز اولین جلسه ای بود که به عنوان کمک مدرس میرفتم سرکلاس. بهتر از اونی بود که فکرشو میکردم . و به نظرم مدرس اصی مستر مظ واقعا بلد بود به بچه ها درس بده و خب تا حایی که منم بلد بودم سعی کردم کمک کنم . بجه ها ناب بودند فکرشون ایده هاشون تلاششون. بعد از کلاس رفتم سمت ادا کردن نذرم. یه نذری داشتم خیلی وقت بود عقب افتاده بود ولی دیروز اولین قدمشو برداشتم . در کلا 14 تا قدمه و دیروز اولینش بود . پر از حس ناب پر از حس غریبگی پر از حس دور بودن پر از حس "من کجای این جهان وایسادم"...