یه آدم هایی هستند مجبورند بعد از تموم شدن کلاس ها بعد از تعطیل شدن خوابگاه ها ، بیان دانشگاه و سنگر علم را خالی نکنند و پروژه شونو پیش ببرن.

با این آدم ها مهربون باشیم:( 

بعضی هاشون هستند سفرهای عیدشون کنسل شده ، با اینا بیشتر مهربون باشیم:(

حتی فردا سباستین ،حتی فردا!!