به قول فراری که یادم نیست تو کدوم پست ولی یه جایی به همچین کانسپتی اشاره کرده بود:

من همیشه چیزهایی را برای دوست داشتن انتخاب میکنم که کسی دیگه دوستشون نداره نه به خاطر اینکه ادم فداکاریم بلکه به خاطر اینکه ادم ضعیفی ام .چون میدونم اگه بخوام سر دوست داشتن چیزی بجنگم محکوم به شکستم و این منم که اونو از دست میدم و رقیب پیروزه.

برای همین میگردم و یه دوست داشتن یکتا تعریف میکنم برای خودم . یک چیزی که لذت به عرش رفتن را فقط من باهاش میفهمم. این نه نقطه ضعفه که ازش خجالت بکشم و نه نقطه قوت که بهش ببالم. این دقیقا چیزیه که هست،سباستین.