با اندک دانش زبان و با اندک معلومات ریضمو و با اطلاعات شیمی دبیرستان رفتم کنکور میم شیمی دادم :) خیلی هم خوش گذشت:) کنکور برق هم که اصلا اسم ننوشته بودم . کیکش هم خوشمزه بود :)