تمام حال و هوای این بدو بدو ها و کم خوابیدن ها و حتی وقت نداشت برای غذای درست و حسابی خوردن را دارم تو موسیقی خراسانی که دارم گوش میدم ، ذخیره میکنم. حتما بعدها که دوباره به این پلی لیستم مراجعه کنم همه این خاطرات و تلاش ها و تا اخرین نفس دویدن ها زنده میشه .

غلامعلی پورعطایی

عثمان خوافی

حاج قربان سلیمانی

اوووف به این حس و حال دوتار