دیگه برای تحقق "امید، بذر هویت ماست" به نظر میرسه فقط مونده تو بیلبوردهای سطح شهر، رستگاری در شاوشنگ پخش کنند و بعد دسته‌جمعی از تونل‌های فاضلاب فرار کنیم و بریم تا مرز مکزیک.